Privacy Statement – informatieblad voor
websitebezoekers en abonnee

Wie is Livish?

Livish is een handelsnaam van Livish Lingerie. Dit is een Nederlandse Venootschap Onder Firma die in inschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81583508.

Livish is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor informatie over Livish, haar diensten, of bijvoorbeeld voor vragen over uw privacy kunt u terecht op www.livish.nl (hierna: de “Website”). Ook is Livish als volgt voor u bereikbaar:

Bezoekadres: Cort van der Lindenlaan 40, 3362 CC, Sliedrecht

Telefoonnummer: +31 (0) 653119072 / +31 (0) 636001513

E-mailadres: info@livish.nl 

Wat doet Livish?

Livish biedt via haar Website een abonnement aan waarbij u iedere maand een lingerie ontvangt (hierna: een “Lingerieabonnement”). Om een lingerieabonnement af te nemen, moet u via de Website een account aanmaken (hierna: een “Account”). Als u een Account heeft aangemaakt, kan u worden uitgenodigd een aantal vragen te beantwoorden (hierna: de “Voorkeuren”). Mede op basis van de antwoorden die u geeft in de Voorkeuren wordt er een abonnement voor u voorgeselecteerd. De lingerie is van het merk Livish. Livish verkrijgt deze lingerie uit de eigen ontwerpen en deze wordt geproduceerd in Turkije. (de leveranciers van) (hierna: de “Producent”). De lingerie wordt met de post bezorgd.

Voor wie is dit Privacy Statement bedoeld?

Dit Privacy Statement is bedoeld voor bezoekers van de Website en voor afnemers van het Lingerieabonnement. Heeft u een andere relatie met Livish, bijvoorbeeld omdat u leverancier of (Merk)partner van Livish bent? Dan treft u hier het Privacy Statement aan dat voor u bedoeld is.

Hoe komt Livish aan mijn persoonsgegevens?

Livish heeft uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan Livish verstrekt. U verstrekt uw persoonsgegevens bij het aanmaken van een Account en bij het afsluiten van een Lingerieabonnement. Ook als u op de Website surft, geeft u automatisch persoonsgegevens door. U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens aan Livish te verstrekken. Maar als u nalaat (bepaalde) persoonsgegevens te verstrekken, kunt u de diensten van Livish mogelijkerwijs niet gebruiken of werken de diensten niet optimaal.  

Welke persoonsgegevens verwerkt Livish en waarom?

Het aanmaken van een Account

Bij het aanmaken van een Account geeft u volgende persoonsgegevens door:

Uw zelf gekozen naam en wachtwoord, e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord; deze gegevens heeft Livish nodig om uw Account te administreren. Uw e-mailadres wordt tevens gebruikt om u mailings over de producten, diensten en events van Livish te kunnen zenden.

Het afsluiten van een Lingerieabonnement

Als u een Lingerieabonnement sluit, geeft je ook de volgende persoonsgegevens door:

Uw voor- en achternaam en het adres van de plaats waar u de lingerie wilt ontvangen; deze gegevens heeft Livish nodig om u als klant te kunnen administreren, contact met u te kunnen onderhouden en u de Lingerie te kunnen toezenden;

U moet ook uw telefoonnummer doorgeven; Livish heeft uw telefoonnummer nodig om u te kunnen bellen.

Tot slot geeft u uw bankrekeningnummer door; deze informatie heeft Livish nodig om uw betalingen te kunnen administreren en eventueel met uw machtiging te kunnen uitvoeren.

Surfen op de Website

De Website maakt gebruik van Cookies die onder andere uw surfgedrag monitoren. Meer informatie hierover vindt u onze cookie statement.

Algemene doeleinden

De persoonsgegevens die Livish op voornoemde wijze heeft verkregen, worden tevens gebruikt in het kader van de uitvoering van algemene bedrijfsactiviteiten. Zo houdt Livish bij wanneer u een Account heeft aangemaakt, een Lingerieabonnement heeft afgesloten, welke en het aantal Lingerie op welk moment aan u zijn verzonden, et cetera. Deze gegevens gebruikt Livish voor algemene klant- en productadministratie doeleinden, of in het kader van beslechting van eventuele geschillen met u.

Andere doeleinden?

Als Livish uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden gaat verwerken, dan de doeleinden waarvoor Livish ze heeft ontvangen en onverenigbaar zijn met het doel waarvoor ze zijn verkregen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd.

Op welke grondslag verwerkt Livish mijn persoonsgegevens?

Uw e-mailadres dat wordt gebruikt voor direct mailing en de persoonsgegevens die Livish verkrijgt die zijn bestemd voor Livish op grond van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit kunt u eenvoudig doen door een e-mail te sturen aan info@livish.nl. Intrekking van toestemming heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Uw telefoonnummer, uw persoonlijke voorkeuren en de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van algemene doeleinden verwerkt Livish op grond van haar gerechtvaardigd belang. Livish heeft er immers een gerechtvaardigd belang bij u de best op u toegesneden Lingerie te kunnen aanbieden, u makkelijk te kunnen benaderen en de aan u gedane leveringen te beheren te administreren. U kunt bezwaar tegen deze verwerkingen maken door een e-mail te sturen aan info@livish.nl

Voor het overige verwerkt Livish uw persoonsgegevens om de overeenkomst(en) die Livish met is u aangegaan te kunnen uitvoeren of om uitvoering te kunnen geven aan wettelijke verplichtingen die op Livish rusten, zoals de civiele en fiscale administratieplicht.

Deelt Livish mijn persoonsgegevens met derden?

Nee. Livish deelt uw persoonsgegevens niet met derden. 

Geeft Livish mijn persoonsgegevens door aan landen buiten de EU?

Nee. Livish deelt uw persoonsgegevens niet met landen buiten de EU.

Hoe lang bewaart Livish mijn persoonsgegevens?

Livish bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk verplicht is of nodig is voor het doel waarvoor Livish ze verwerkt. Dit tenzij de wet Livish verplicht bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren of noodzakelijk is voor een ander verwerkingsdoel. In dat geval bewaart Livish niet langer dan moet.

Hoe waarborgt Livish de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Alle informatie die u aan Livish verstrekt, waaronder ook uw persoonsgegevens, worden vertrouwelijk door Livish behandelt. Zo worden uw persoonsgegevens intern enkel gedeeld met personeel op een ‘need to know’ basis en is al het personeel gebonden aan strikte geheimhoudingsbedingen. De bedrijfspanden van Livish en externe opslaglocaties zijn zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en  de website, van Livish. Livish monitort continue of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan. 

Wat zijn mijn rechten?

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Livish met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen u die informatie gegeven. Ook heeft u het recht:

  • op inzage in uw gegevens
  • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’)
  • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens
  • op beperking van de verwerking
  • op dataportabiliteit
  • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Livish via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek krijgt u een reactie.

Waar kan ik terecht met klachten?

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Livish uw privacy tracht te waarborgen, meldt het via info@livish.nl of via een van de andere bovengenoemde contactgegevens. Livish probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Winkelwagen